އާމިނަތު އިބްރާހިމް
ޖާނަލިސްޓް

އާމިނަތު އިބްރާހިމް ނޫސްވެރި ކަމަށް ޝައުގުވެރީ ސްކޫލްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން "ވީކްލީ" މެގަޒިން އާއި ވީ ޓީވީ އާއި ވީ ނިއުސް ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އަވަސް އާ ގުޅުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ.