ހަބަރު

އެމްއައިޓީޑީސީގެ އެމްޑީއަކަށް ރާއިދު

Jan 7, 2019

މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ހ. ސްވޯޑް، މުހައްމަދު ރާއިދެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީއަކީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގައިން އިންވެސްޓް ކުރަން އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެވެ.