ހަބަރު

ދުވަސްވީ މީހަކު ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު، ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާ ކަމަަށާއި ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.