ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަބަރު

ވައިރަހާ ގުޅޭ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭއިރު ޒިންމާދާރުވާން މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

Mar 8, 2020

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ އާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖޭންވެސް ފެނިފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް، ދޮގު ހަބަރާއި ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު އާއްމު ނުކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވަރަހާގުޅޭ ގޮތުން ސިއްހީ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި އޭގެ ސައްހަ މައުލޫމާތު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، ހަވާލާދޭ މަސްދަރުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހައްސާސީ ދަނޑިވަޅުގައި، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާގޮތް އެ ކައުންސިލުން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކޮންޓެންޓަކީ ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތަށް އެކަށީގެންނުވާ ކޮންޓެއްޓެއް ކަމުގައިނުވާނަމަ، އެ މީޑިއާއަކާ ކައުންސިލުން މުއާމަލާތްކުރާނެ ކަމަށާއި، ކައުންސިލުން އަންގާ އެންގުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ މީޑިއާތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އިންޒާރުދީފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓްވެފައިވަނީ ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ދެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެ ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ބިދޭސީންނެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ގައުމެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެ މީހުން ތިބީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ދެ މީހުންނަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ އަސަރުކޮށްފައިވަނީ އެ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އިޓަލީ ޓޫރިސްޓެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އެ ޓޫރިސްޓް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ އޭނާ އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔަ ފަހުންނެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންދަނީ އެ ޓޫރިސްޓް ކޮންޓެކްޓްވީ މީހުން ހޯދައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންނެވެ.