ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

Jan 9, 2015
1

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮވުމާއެކު އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖޭގައި ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮވުމާއެކު އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު މިއަދު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 1.75ރ. ހެޔޮކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލާ ގުޅިެގން ޕަމްޕް ރޭޓް ތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ތަކާއި އެކު 14.08ރ. އަށް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔަ ޑީސަލް މިހާރު ވިއްކަމުން ދާނީ ލީޓަރެއް 12.33ރ އަށެވެ. އަދި 14.12ރ އަށް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔަ ޕެޓްރޯލް މިހާރު ވިއްކާނީ ލީޓަރެއް 12.37ރ. އަށެވެ.

މިއީ މިދިއަ ތިން މަހެއްހާއި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގަށް ގެނައި ތިން ވަނަ ބަދަލެވެ. އެގޮތުން މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 1.25ރ އަގު ހެޔޮކޮށްފައި ވާއިރު  ޑިސެމްބަރު މަހު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 1ރ. އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 0.75ރ. ހެޔޮ ކުރި އެވެ.