ހަބަރު

ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސަޕްލައި ދޯންޏަކާއި މަސްވެރި ކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ކ. މާފުށީ ކައިރިން މަސްވެރި ކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު "އަލީ ޝާހް" ލޯންޗާއި އެ ސަރަހައްދުން ދުއްވި "އިރު" ނަމަކަށް ކިޔާ ސަޕްލައި ދޯނި ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެތެރޭ ލޯންޗުގައި އިން މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވި މީހާ މާފުށީގެ ލޯންޗެއްގައި މާލެ ގެނެސް ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައިވާއިރު އޭނާގެ ބޯ ފަޅާއިގެން ގޮސް ކޮނޑުހުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެފައި ވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ކޯސްޓްގާޑް ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އެ ލޯންޗު މިހާރު ވަނީ ކަނޑަށް ބަންޑުން ޖަހާލާފަ އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އިރު ދޯނީގައި ހަތް މީހަކު ތިއްބެވެ. ލޯންޗުގައި ފަސް މީހަކު ތިއްބެވެ. އަނިޔާވި މީހާ ފިޔަވާ އިތުރު މީހަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވެއެވެ.