އިންފޮގްރެފިކް

ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖެއް ނެތް

Sep 6, 2020
2

6 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ގިނަ ބަޔަަކު ރާއްޖެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުވެ ތިބެ އެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް "ހަދިޔާކޮށް" ހަމަ އެކަނި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭނުން ކުރާ ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރަން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބެ އެވެ. އެކަންކަމާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ދެކޮޅު ހަދާއިރު މިހާރު ވެސް "އިންޑިއާ އައުޓް" ގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް ފުޅާކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2020 ގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިހެން ވިދާޅުވި އެވެ:

ރާއްޖޭގައި މިލިޓަރީ ޕްރެޒެންސް ނުވަތަ އަސްކަރީ ޕްރެޒެންސްއެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް، މި ފާހަގަ ކުރަނީ ހަނގުރާމަވެރިން، ހަތިޔާރު އަޅަގައިގެން ތިބޭ ސިފައިން. އެހެނެއް ނޫން ހިއުމެނިޓޭރިއަން ރޯލެއްގައި އިންސާނީ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޓެކްނީޝަނުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަމުން ދަނީ،
މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް | ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް