ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވް ގޭހަށް މި އަހަރު ބޮޑު ފައިދާއެއް

Jan 2, 2021
1

ކޮވިޑް-19 އިގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި ދަށްވި ނަމަވެސް ހަރަދު ކުޑަ ކޮށްގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މޯލްޑިވް ގޭހަށް މިިދިޔަ އަހަރު ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނަށް، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ އިކްރާމް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު ފައިދާ 50 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވި އެވެ.

"މި އަދަދަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނަފާ ނުވާނެ މިންވަރެކެވެ. ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ރެކޯޑެކެވެ." އިކްރާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނުވަ މަސް ދުވަސް ގޮސްފައި ވަނީ ކުރިން އެއްވެސް ބަޔަކު ލަފާ ކޮށްފައި ނުވާ ގޮތަށް ދަތި އުނދަގުލުގައި ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

"ރިސޯޓް ސެކްޓާގެ އިތުރުން ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ވިއުގަ ދަށްވެ، ކުންފުނީގެ ސޭލްސް ރެވެނިއު އިން 40 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށްވުމެއް އައި ކަމުގައި ވިއަސް ގޭސް ޝިޕްމަންޓުގެތަކުގެ ފްލައިޓް އަދި ޕްރިމިއަމް އަށް ގެނުވުނު ފަރަގުން ގޭސް ގަތުމުގެ އަގު ބޮޑު ތަނުން ހެޔޮ ކުރެވުނު،" އިކްރާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އިގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރެވި ހިންގުމުގެ ހަރަދު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ކުޑަ ކުރެވި ހިންގުމުގެ ފައިދާ އިތުރު ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.