އިބްރާހިމް އަމީރު

އަމީރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ކުރީގެ ވެރިއެއް

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗީފް އިކޮނޮމިސްޓް ކަމަށްވާ ޑރ. ޝާންތާ ޑެވަރަޖަން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޝާންތާ އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވިކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފަ އެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޝާންތާ އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖެ މިއޮތް ޕެންޑެމިކްގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕާޓްނަރުންނާއި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ޝާންތާގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ޝާންތާ ވަނީ އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާ ޔުނިވާސިޓީން، އިކޮޮނޮމިކްސްގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޭނާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ މެދު އިރުމައްޗާއި އިތުރު އެފްރިކާގެ އިތުރުން ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ޗީފް އިކޮނޮމިސްޓުގެ މަގާމު ވެސް ފުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ހާވާޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ.