އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް

އެލައިޑް ތާޑްޕާޓީ މޮޓޯ ޕްލޭން އަގު ހެޔޮވެ، ދާއިމީ ހައްލެއް

Jun 14, 2021

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުގެ "މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސް" ހެޔޮކުރި ޕްރޮމޯޝަން އަގުތައް ދާއިމީ ކޮށްފި އެވެ.

އެލައިޑާއި އެ ކުންފުނީގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ އަޔާދީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ މޮޓޯ ތާޑް ޕާޓީގެ ގޮތުގައި ރޯދަމާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބޮޑު ތަނުން ހެޔޮ ކުރި އެވެ. އަގަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލާއެކު މި ޕްލޭން އެ ކުންފުނިން ނަގާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ގުނައެއް ހެޔޮ ވެގެން ދިޔަ އެވެ. މިހާރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އަގަށް މި ގެނައި ބަދަލު ދާއިމީކޮށްފަ އެވެ.

ތާޑް ޕާޓީ ޕްލޭންގެ ދާއިމީ އަގުތައް

  • ސައިކަލް 55 ސީސީ އިން މަތި: ކުރީގެ އަގު، 150ރ. މިހާރު 125ރ.
  • ސައިކަލް 50- 250 ސީސީ: ކުރީގެ އަގު، 175ރ. މިހާރު 140ރ.
  • ސައިކަލް 250 ސީސީއިން މަތި: ކުރިން 250ރ. މިހާރު 190ރ.
  • ކާރު، ވޭން އަދި ޖީޕް: ކުރިން 750ރ. މިހާރު 475ރ.
  • މުދާ އުފުލާ ލޮރީ: ކުރިން 1،000ރ. މިހާރު 800ރ.
  • މެޝިނަރީ (ފޯކްލިފްޓް ކްރޭން ފަދަ އުޅަނދު) ކުރިން 2،000ރ. މިހާރު 1400ރ.

މި ޕްލޭން ނަގަން މިއަދުގެ އާންމު ހާލަތާއި އެންމެ އެކަށީގެންވާ އޮންލައިން ގޮތްތައް އިހުތިޔާރު ކުރާށެެވެ. އެލައިޑް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ނޫނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މިކަން ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.