އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް

Jun 15, 2021

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

މި ޓެކްސީ ސްޓޭންޑް ހަދާފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ މައި ދޮރާށި ކައިރީގަ އެވެ. އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެން ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ މި މަސައްކަތަށް 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މައި ދޮރާށި ސަރަަހައްދުން ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

އެގޮތުން ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު މި ސަރަަހައްދުގައި ޓެކްސީ ހޯދަން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބެވޭނެ ހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، ޓެކްސީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހިޔަލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ނުތިބެވޭ މައްސަލަ އަށް ވަނީ ހައްލެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދަކީ އަބަދުވެސް އެކި ކަންކަމުގައި މީހުން ޖަމާވާ އަދި ބާރުބޮޑު ސަރަހައްދެކެވެ. އެސަރަހައްދުން ޓެކްސީ ހޯދަން އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަބަދުވެސް ޝަކުވާ ކުރެ އެވެ.