އެމްޓީސީސީ

މިލަދޫ ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ނ. މިލަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރިވެޓް ޖެހުމުގެ 56 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ. އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ބަނދަރު މަސައްކަތް ނިންމާލުމެވެ.

މި މަޝްރޫއުގައި 37,222 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުން ކުރުމާއި، 248 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. އަދި 137 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި، 286 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 1،430 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހަދައި، ނެރު ބައްތި ޖެހުމާއި މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިލަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއަކީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއަށް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 42.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރެ އެވެ.