ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19

އުމަރު ޒާހިރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެވެރިޔާ އަދި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އުމަރު ޒާހިރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އުމަރަށް ކޮވިޑް ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާކަން އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ޔަގީންކޮށްދެއްވާފައެެވެ. އަދި ފަރުވާއަށް މިވަގުތު ދިވެހީންގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް ދަރުމަވަންތާގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް ކޮވިޑްގެ އާލާސްކަންފުޅު ޖެހިވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ހެޔޮ އެދުމުގެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރަމުންނެވެ.