ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19

މާފުށި ޖަލުން 41 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

މާފުށީ ޖަލުން 41 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް ސާވިސްއިން ބުނެފި އެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ބުނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭ 36 ގައިދީއަކު ހިމެނޭ ކަމަށާއި ކޮންޓެކްޓުވެފައިވާ މީހުން ހިމެނޭހެން 68 ގައިދީއަކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެ އެވެ. އަދި 12 އޮފިސަރަކު ތިބީ ކަރަންޓީނުގަ އެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަދި ކަރެކްޝަންސްގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާފުށި ޖަލު އޮތީ ކުއްލި ހާލަތުގަ އެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުމާއި ވަކީލް ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތައް ވެސް ވަނީ އޮންލައިންކޮށްފަ އެވެ.

ކަރެކްޝަންސް އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ޖަލުތަކުން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެނުމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ޖަލުތައް ބަންދުކޮށް ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް މީގެކުރިން ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ