އަބްދުﷲ ޝާހިދު

"ޗައިނާގެ އާ އަހަރާއިއެކު ގުޅުން ވަރުގަދަވާނެ"

ޗައިނާގެ އާ އަހަރާއި އެކު ރާއްޖެ އަދި ޗައިނާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޗައިނާގެ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޝާހިދު އާންމުކުރެއްވި މެސެޖްގައި ވަނީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ޗައިނާގެ ސަރުކާރަށާއި އެ ގައުމުގެ ރަށްޔިތުންނަށް އަރިސްކޮށްފަ އެވެ.

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއާ އެކު ބާއްވާ ގާތްގުޅުން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ހާއްސަކޮށް ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ވެދިން އެހީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ އާ އަހަރާއި އެކުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ޝާހިދު ދެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގައި މި އަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވިންޓާ އޮލިމްޕިކްސް އަށް އެ ގައުމަށް ދެވޭނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.