އަލިފާން

ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

Feb 7, 2022

ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ދެންމެ ބުނީ ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް މަރަދޫ ރިސޯޓް ކައިރި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ތިނަދޫ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުން ލޯންޗުގައި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުހިފާފައެވެ.