ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19 އިގެ މަރުތައް

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ނަންބަރު 288 އަށް

ކޮވިޑް ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނީ މިއަދު މެންދުރު 2:14 ގައި މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ 288 ވަނަ ކޮވިޑް މަރެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ބަލިވެސް ޖެހިފައިވެއެވެ.