މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ހިޔާ ފްލެޓްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފި

Jul 3, 2022

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ފުލުހުން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ނަޒީރު އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލްމައްނާން ޔޫސުފެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކުރި ފުރަތަމަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވާފައިވަނީ ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެޗް ފޯ ޓަވަރުގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ފުލުހުން އިސްކަންދޭތީ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހުޅުވި ސްޓޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވާފައި މިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދާ ބައެއް މީހުން ޝަކުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.