ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު

ލަންކާ ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނަތްތެރި ވެގެން ނުވާނެ: ރައީސް ވަހީދު

ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދިވެހީން ދެމި ތިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނާތްތެރި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގޮޓަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އެ ގައުމު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އޭއެފްޕީ އާއި ބީބީސީ އިންވެސް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ގޮޓަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އެއާޕޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވި ކަމުގެ އަޑުތައްވެސް އެބަ އޮތެވެ.

މެންދަމު ނަޝީދު ވަނީ އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައްވެސް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. ގޮޓަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އަށް ރާއްޖެއިން ހިމާޔަތް ދީފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. ބައެއް ރައްޔިތުން ވަރަށް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ދިވެހީންނަށް ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ލަންކާ ރައްޔިތުން އެ ހާލުގައި ޖެއްސި ލީޑަރަކަށް ދިވެހީން އެހީވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ދަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

ރައީސް ވަހީދު ދެންމެ ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދިވެހީން ދެމި ތިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާ އެ ރައްޔިތުން މިއަދު ތަޖުރިބާ ކުރަމުން ދަނީ ހަޔާތުގެ އެންމެ އުނދަގޫ ދުވަސްތައް ކަމަށެވެ. އަދި ގާބިލް ހަރުދަނާ ލީޑާޝިޕެއް ލަންކާއަށް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެ މީހުންނަށް [ލަންކާ ރައްޔިތުންނަށް] ހިޔާންތެރިވެގެން ނުވާނެ،" ލަންކާގެ ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ރައީސް ވަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.