މަތިވެރި

ޔޫއެސްސީ ވޮލީ މުބާރާތް: ތަށި އުފުލާލީ އަލްމަސް

މަތިވެރީ ޔޫނިއަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އަލްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "ޔޫއެސްސީ ވޮލީ މުބާރާތް" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަލްމަސް ހޯދައިފި އެވެ.

މަތިވެރީގައި ބާއްވާ ވޮލީގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތަކީ މިއީ އެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ތިން ޓީމަކުން ވާދަކުރި އެވެ.

އެއީ އަލްމަސްގެ އިތުރުން ސްކައި ވިއު އަދި އަންބަރެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރީ އަލްމަސް އާއި އަންބަރެވެ. މި މަހުގެ 12 އަދި 13 ދެ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 5،005 ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 2،005 ރުފިޔާ ވަނީ ދީފައެވެ.

މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ހަ ކުޅުންތެރީންވެސް ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަކީ ޗެމްޕިއަން އަލްމަސްގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 10، މާޖިދާ އެވެ. މުބާރާތުގެ ވަނަވަނައަށް އައި ޓީމުތަކާއި ކުޅުންތެރިންނަށް އިނާމު ދީފައިވަނީ ޔޫއެސްސީގެ ރައީސް ހުސައިން ޝަރީފެވެ.