އާސަންދަ

އާސަންދަ ބަޖެޓު ހުސްވެ އިތުރަށް ހޭދަކޮށްފި

Jul 23, 2022

މި އަހަރުގެ މެދުޖެހިފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ބޭސް ފަރުވާ ކުރާ ސްކީމް "އާސަންދަ" އަށް ދިން ބަޖެޓު ހުސްކޮށްލައިފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި އަހަރު އާސަންދަ އަށް ހަރަދު ކުރަން ދީފައިވަނީ 730.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާސަންދައިން 874.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ.

މި އަދަދަކީ މިދިޔަ އަހަރު މި ބަޖެޓުން ހޭދަކުރަން ދިން 757.8 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އާއްމު ގޮތެއްގައި އާސަންދައަށް މީގެ ކުރީގައި ދެ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދެއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ އާސަންދައިގެ ހޭދަ ކުޑަކުރަން ހިފާފަ އެވެ.

އާސަންދައިގެ ހަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ބޭސް ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް މީގެ އަލިމަގެއް ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ.