އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި

Feb 2, 2023
1

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ޝާހިދު ލަންކާ ވަޑައިގެންނެވީ އެ ގައުމުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޝާހިދުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހާ އާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ދިނޭޝް ގުނަވަރުދަނާއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު އަރިހުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ހަލީލާއި ސެކްރެޓަރީ ބައިލެޓްރަލް ޑރ. ހާލާ ހަމީދުވެސް ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.