ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖޭޕީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ -- ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ޖޭޕީން ބުނި ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެ ޕާޓީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 1:00ގައި ޖޭޕީގެ އޮފީސް، މ. ކުނޫޒުގައި ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ 160 ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖޭޕީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު އެ ޕާޓީން މިއަދު މަޝްވަރާކުރާއިރު ދެވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމު އިބްރާހީމުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ގާސިމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހް ސަން އައިލެންޑަށް ވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަަހު އެވެ. ރައީސް މާލެ ވަޑައިގަތީ އިއްޔެގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއް ގައެވެ.

ރައީސްއާ އެކު ސަން އައިލެންޑަށް ވަޑައިގަތީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރައޯސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު އެވެ.

މަޝްވަރާތަކުގައި ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖޭޕީ އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް ވަކިއެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ އިން ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފަ އެވެ.