ފަޒްނާ އަހުމަދު

އިންތިހާބީ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ފަޒްނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު، އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުން މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށް ދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވާ މުލިއާގޭގައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މިބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު މެޑަމް ފަޒްނާ، އިންތިހާބީ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑރ. މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަށް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މެޑަމް ފަޒްނާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޑރ. މުއިއްޒު ވާދަކުރައްވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޑރ. މުއިއްޒު އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މުއިއްޒު ވަނީ 129،159 ވޯޓު ހޯއްދަވާފަ އެވެ. ރައީސް ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 109،868 ވޯޓެވެ.