އީދު ފާހަގަ ކުރުން

އީދު ދުވަހަކީ ބުދަ ދުވަސް، އީދު މުބާރަކް

އަންނަ ބުދަ ދުވަހަކީ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާއަށްފަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ހަނދާ ބެހޭ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހަކީ މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށެވެ.

މިއަހަރު އީދު ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ހެނދުނު 7:00 ޖަހާއިރު އެވެ.

ފިތުރު އީދުގެ ދުވަސްތައް މިއަހަރު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށްތަކާއި ސިޓީތަކުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.