ގްރީން ޓެކްސް

ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ގްރީން ފަންޑުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ގްރީން ފަންޑުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ގްރީން ފަންޑު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގްރީން ފަންޑަށް 202 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގްރީން ފަންޑުން 94 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެކަނިވެސް ގްރީން ފަންޑަށް 102 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ގްރީން ފަންޑުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައިވަނީ ގްރޭޓާ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ މަޝްރޫއަށެވެ. އެގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު އެކަނި މި މަޝްރޫއަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފެށީ އޮކްޓޯބަރު 2016 އިން ފެށިގެންނެވެ.

ގްރީން ޓެކުހަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓުތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިތުރުން ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކުހެކެވެ.