ހަބަރު

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

Feb 21, 2015

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިހާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.  

ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މާޗް 19 ވަނަ ދުވަހު އެމްޓީސީސީ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.