ފިނިޕޭޖް

މި ހުކުރުގައި ޝުވެކް: "ސޯލޯ: އަ ސްޓާ ވޯޒް ސްޓޯރީ"

ލޫކަސް ފިލްމްސް އިން ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ސޯލޯ: އަ ސްޓާ ވޯޒް ސްޓޯރީ" މި ހުކުރު ދުވަހު ޝުވެކް ސިމަނާގައި ޕްރިމިއާކުރާނެ އެވެ.

ޝުވެކްގައި ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމުގެ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ބުކްކުރުމާއި ޓިކެޓް ވިއްކުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާނެ އެވެ. މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ޝުވެކްގައިވެސް މި ފިލްމު ދައްކާނެ އެވެ.

"ސޯލޯ: ސްޓާ ވޯޒް ސްޓޯރީ" އަކީ ސްޓާ ވޯޒްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ކުރީގައި ހިނގި ކަންތައްތަކެއް ގެނެސްދޭ ފިލްމެކެވެ.

"ސޯލޯ: އަ ސްޓާ ވޯޒް ސްޓޯރީ" ގެ ޓްރެއިލާ.

މި ފިލްމުގައި ލީޑުން ފެނިގެންދާނީ އަލްޑަން އެރިންރައިކް އާއި ޑޮނާލްޑް ގްލޯވާ އެވެ. މި ފިލްމުގައި "ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް" އިން މަޝްހޫރުކަން ލިބުނު އެކްޓްރެސް އެމިލިއާ ކްލާކްވެސް ފެނިގެންދާނެއިރު، ޖޫނަސް ސުއެޓާމޯވެސް މުހިންމު ރޯލަކުން ފެންނާނެ އެވެ.