ދުނިޔެ

މޫސުން ގޯސްވެ ސޯލާ މަތިންދާ ބޯޓު ޖަޕާނުގައި ބަނދަރުކޮށްފި

Jun 2, 2015

އަވިން އުފައްދާ ހަކަތަ އެކަނި ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ދުނިޔެ ވަށާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބުރެއް ޖެހުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، ޕެސިކް ކަނޑު ހުރަސްކުރުމުގެ އުދަނގޫ ދަތުރު މޫސުން ގޯސްވެގެން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

"ސޯލާ އިމްޕަލްސް 2"ގެ ނަން ދީފައިވާ ހާއްސަ މަތިންދާ ބޯޓުގައި ޗައިނާ އިން އެމެރިކާގެ ހަވާއީ އަށް ދިއުމަށް، ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ދެ ޕައިލެޓުން ކަމަށްވާ އެންޑްރޭ ބޯޝްބާގާއި ޕްރެޓްރެން ޕިކާޑު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށި ދަތުރަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހަ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަަށް އޮތީ ބެލެވިފަ އެވެ.

އެކަމަކު ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާނެއްގެ ސަބަބުން ބޯޓަށް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދެވިދާނެ ކަމަށް ބަލައި މިހާރު ވަނީ ޖަޕާނުގެ ނަގޯޔާ އަވަށުގައި ޖައްސާފަ އެވެ. ދެން ބޯޓު ނައްޓާލާނީ މޫސުން ރަނގަޅުވުމުންނެވެ.

ޕެސިފިކް ކަނޑު ހުރަސްކުރުމަށް ފެށި ދަތުރަކީ، ދުނިޔެ ވަށާ ބުރެއް ޖެހުމަށް ބޯޝްބާގާއި ޕިކާޑު މިދިޔަ މާޗު މަހު ފެށި މަސައްކަތުގެ ހަތް ވަނަ މަރުހަލާ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އަބޫ ދާބީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓުން ފެށި މި މަސައްކަތުގައި، 12 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރަކަށް ފަހު "ސޯލާ އިމްޕަލްސް 2" ފުރަތަމަ ބަނދަރުކުރީ އޮމާންގަ އެވެ. އެ އަށް ފަހު، އިންޑިއާ އާއި މިޔަންމާ އަދި ޗައިނާގައި މަޑުކޮށް، އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދިނުމަށް ހާއްސަ ކެމްޕޭންތަކެއް ހިންގާފައިވެ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް، ބޯޓަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަރާމާތުތައް ކުރުމުގެ އިތުރަށް، ދެ ޕައިލެޓުން ވެސް ވަނީ އަރާމުކުރުމަށް މަޑުކޮށްލާފަ އެވެ.

މިއީ ދުނިޔެ ވަށާ ބުރެއް ޖަހަން މި ދެ ޕައިލެޓުން މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވިޔަސް، މީގެ ކުރިން ވެސް "ސޯލާ އިމްޕަލްސް" މަޝްރޫއު ވަނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތުން ޖާގަ ހޯދާފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ 2013 ވަނަ އަހަރު، "ސޯލާ އިމްޕަލްސް 1" އެމެރިކާ އަށް ކުރި ޓްރާންސިޓް ދަތުރެވެ.

"ސޯލާ އިމްޕަލްސް 1"ގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު، 13 އަހަރުދުވަހުގެ ދިރާސާ އާއި މަސައްކަތުން އުފައްދާފައިވާ "ސޯލާ އިމްޕަލްސް 2"ގެ ފިޔަގަނޑު، ބޯއިން 747 ބޯޓެއްގެ ފިޔަގަނޑަށް ވުރެ ފުޅާ ވިޔަސް، ބޯޓުގެ ބަރުދަނުގައި ހުންނަނީ އެންމެ 2.3 ޓަނެވެ. މި ބޯޓު ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލުއި ގޮތާއި ފިޔަގަނޑުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ 17،000 ސޯލާ ޕެނަލްގެ އިތުރަށް، ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޯޓުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ބެޓެރިތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ފަސް މަސްދުވަސް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލުމަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ގަޑިއަކު 50 ކިލޯމީޓަރާއި 100 ކިލޯ މީޓަރާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނެއްގައި ދުއްވުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ "ސޯލާ އިމްޕަލްސް 2"ގެ ދަތުރަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބޯޓުގެ ލަސް ދުވެއްޔެވެ. އެ ގޮތުން، އެޓްލާންޓިކް ކަނޑާއި ޕެސިފިކް ކަނޑު ފަދަ ބިޔަ ކަނޑުތައް ހުރަސްކުރުމަށް އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަވާނެ އެވެ. މިފަދަ ދިގު ދަތުރުތަކުގައި، ކޮންމެވެސް އެއް ޕައިލެޓަކު އަބަދު ވެސް ކޮންޓްރޯލްގައި އިންނަންޖެހޭއިރު، ނިދާލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބޭނީ އެންމެ 20 މިނިޓެވެ.

އެއާ އެކު، ފޯނު ބޫތެއްހާ ބޮޑުމިނުގެ ކޮކްޕިޓުގެ ތެރޭގައި އެހާ ގިނަ ވަގުތު ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބުމަށް، ކޮންމެ ޕައިލެޓަކު ވެސް ވަނީ އެ މީހަކު އަމިއްލަ އަށް ކުރާނެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް، ދަތުރުގެ ކުރިން ދަސްކޮށްފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ޔޯގާގެ ބޭނުން ހިފަން ބޯޝްބާގު ނިންމާފައި ވާއިރު، ޕިކާޑު ހިޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ހިޕްނޯސިސްގެ އުކުޅުތަކެވެ.

ބޯޝްބާގާއި ޕިކާޑު މި މަސައްކަތަށް ނުކުތީ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިމިއުލޭޓަރެއްގެ އެހީގައި ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. މޮނާކޯގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ މިޝަން ކޮންޓްރޯލާއި ބޯޓުގެ ފަހަތުން ދަތުރުކުރާ އިންޖިނިއަރުންގެ ޓީމަކުން، އެ ދެ މީހުންނަށް ކެނޑިނޭޅި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ވެސް ދެ އެވެ.