ނިއު އެޑިޝަން

ނެއިލް އާޓް ޝޯގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކަށް "ނޯޓް"

ނެއިލް އާޓްގެ ޗެމްޕިއަންއެއް ކަމަށްވާ ޕައުލީނާ ގެނެސްގެން، އެންރޭންޖުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ހާއްސަ ޝޯގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް މޭކަޕް ބްރޭންޑް "ނޯޓް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއަދު ޓީވީއެމްގައި އޮތް ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި އެންރޭންޖާއި "ނޯޓް" ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރި ނިއު އެޑިޝަނުން އާއި ދެމެދުގައި ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

އަންނަ މަހު 13 ގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މި ޝޯ އޮންނާނީ އޮލިމްޕަހުގަ އެވެ. މި ޝޯ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ފަސް ގަޑިއިރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މި ޝޯގައި ތަފާތު ސްޓައިލްގެ ނެއިލް އާޓްތައް ކުރާނެ ގޮތް ބައިވެރިންނަށް ދައްކާލުން އޮންނާނެ އެވެ. އަދި ބައިވެރިންނަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންގެ މާކެޓިން އެގްޒެކެޓީވް އައިޝަތު ޝަހާ ވިދާޅުވީ، މިކަހަލަ ބޮޑު އިވެންޓެއްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު "ނޯޓް" އަށް ލިބުމަކީ ފަހުރެއް ކަމަށާއި މި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން "ނޯޓް" ގެ ނެއިލް ޕޮލިޝް ވެސް ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ނޯޓް ބްރޭންޑަކީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ބްރޭންޑަކަށްވެފަ، މި ބްރޭންޑުގެ ފަރާތުން މިކަހަލަ ބޮޑު އިވެންޓެއްގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނާރަކަށްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ފަހުރެއް،" ޝަހާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ޝޯއަށް ވަންނަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ނިއު އެޑިޝަން ފިހާރައިންނާއި ގިފްޓް އޮފް ލަވް ފިހާރައިން އަދި އޮލިމްޕަހުން މިހާރު ޓިކެޓް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ 300 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި މި ޝޯގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހާއްސަ ގިފްޓުތައްވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

"ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންއެއްގެ މަސައްކަތް ބަލާލުމަށް ނެއިލް އާޓްއަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް މިއީ. ޝޯއަކަސް މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ ކްލާހެއްގެ ގޮތަށް، ބައިވެރިންނާއިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެން،" އެންރޭންޖުގެ ފަރާތުން ނާޒިޔާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.