ލައިފްސްޓައިލް

"ނޯޓް" މޭކަޕްގެ ނެއިލް އާޓް ޝޯއިން ތަފާތު ހުނަރުތަކެއް

ފޮލެންޑުގެ މަޝްހޫރު ނެއިލް އާޓް ޗެމްޕިއަން ޕައުލީނާއާކު، "ނޯޓް" ނެއިލް އާޓް ޝޯ ބާއްވައިފި އެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޝޯއަކީ އެންރޭންޖުން އިމްތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ޝޯއެކެވެ.

މި ޝޯގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ މޭކަޕް ބްރޭންޑް "ނޯޓް" ކޮސްމެޓިކްސް އެވެ.

ފަސް ގަޑިއިރަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޝޯގައި ތަފާތު ސްޓައިލްގެ ނެއިލް އާޓްތައް ކުރާނެ ގޮތް ބައިވެރިންނަށް ދައްކާލާފައިވެ އެވެ. އަދި ބައިވެރިންނަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދިޔަ އެވެ.

މި އިވެންޓުގައި ވަނީ "ނޯޓް" އާ މޭކަޕް ލައިނެއްވެސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްދީފަ އެވެ. އެއީ "ނޯޓް" ގެ ނެއިލް ޕޮލިޝް ޕްރޮޑަކްޓުތަކެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓުތައް ތައާރަފުކޮށްދިނީ ޕައުލީނާ އާއި ނިއު އެޑިޝަންގެ މާކެޓިން އެގްޒެކެޓީވް އައިޝަތު ޝަހާ އެވެ.

މި ޝޯގައި ނެއިލް އާޓްއަށް ޝައުގުވެރިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވި އެވެ.