ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ލޯންޗަކާއި ދޯންޏެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ވެއްޖެ

ވިލިމާލޭ ކައިރީގައި އޮންނަ ވާދޫ ކަނޑުއޮޅިން ދުއްވާފައި ދިޔަ ދޯންޏަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:00 ޖެހި އެހާކަންހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި، އެކްސިޑެންޓްވި ދޯނި ކަފުޖަހައިގެން ވިލިމާލެ ފަޅަށް ވައްދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަޑިއަށް ގޮސްފައިވުމުން ދޯނި ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދޯނީގެ ވެރި ފަރާތުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިގި ވަގުތު ދެ އުޅަނދުގައިވެސް މީހުން ތިބި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެއިން މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެކްސިޑެންޓުގައި ލޯންޗަށާއި ދޯންޏަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ލޯންޗާއި ދޯނީގެ ދިރުބާކޮޅު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ އެވެ.

ލޯންޗު އަދި ދޯނި ދުއްވަން އިން ދެ ކައްފިން އަތުގައިވެސް ލައިސަންސް އޮތް ކަމަަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި މި އެކްސިޑެންޓް އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.