ހަބަރު

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފަޔާ ލޮރީ ހަލާކުވެ، ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

Jun 11, 2019
4

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފަޔާ ލޮރީ ހަލާކުވެ، ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ގޮސްހުރި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރު އެކެއް ޖަހާއިރު ފުރަން އޮތް މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓު ފުރުން ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފްލައިޓް ލަސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ފަޔާ ލޮރީ ހަލާކު ވެގެންނެވެ.

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްތައް ބަލަހައްޓާ، މޯލްޑިވްސް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފަޔާ ލޮރީއަށް ދިމާވެފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

"ފަޔާ ލޮރީއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ދެ ގަޑި އިރެއްހާއިރު ތެރޭގައި ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ. އެންމެ ފްލައިޓެއް ފުރުން ލަސްވެފައިވަނީ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓަކީ ގިނަ ހުވަދު އަތޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއް އެއާޕޯޓެވެ. އަދި މި އެއާޕޯޓުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކަށް މި އެއާޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރެ އެވެ.