ޓޫރިޒަމް

ރާއްޖެއަށް ޓޫރިޒަމްގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ތައާރަފު ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އިންޑިއާގައި މަޝްހޫރު ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް އާ ބާވަތެއްގެ ޓޫރިޒަމެއް ތައާރަފު ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔޫޕީއައި ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ޖާވިދް ޝެރޯފްއާއެކު ޓޫރިޒަމްގެ "އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް" ތައާރަފު ކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަޝްވަރާތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަތީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރިގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އައިޝަތު ސޫޒަނެވެ.

އިންޑިއާގެ ޔޫޕީއެލް ކުންފުންޏަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން ތަފާތު އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނި ތަކުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި "އެގްރި ޓޫރިޒަމް" ނުވަތަ "އެގްރޯ ޓޫރިޒަމް" ވިޔަފާރި ކުރެ އެވެ. މި ބާވަތުގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޕަޓީ ތަކަށް އާއްމުކޮށް ޒިޔާރަތް ކުރަނީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ދަނީ އާ ރިސޯޓުތަކެއް މާކެޓަށް ނެރެން ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޑައިވަސިފައި ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެ އެވެ. .

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރީ ދާދި އެއް ގޮތް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޑަކްޓްތަކެކެވެ. ރާއްޖޭގައި 140 އަށް ވުރެ ގިނަ ރިސޯޓު ހިންގަމުންދެ އެވެ.

ގްލޯބަލް އެގްރި ޓޫރިޒަމް މާކެޓުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި މި ބާވަތުގެ ޓޫރިޒަމްގެ ކުރިއެރުން އުޅެނީ 18 ޕަސެންޓް ކުރީގަ އެވެ.