ވިޔަފާރި

ލިލީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް ފެސްޓިވަލް ނިންމާލައިފި

ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލުން ބޭއްވި އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް ފެސްޓިވަލަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ލިލީން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އިންޑޯމީ އަށް ހާއްސަކޮށް މާލޭގެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި އިންޑޯމީ ނޫޑްލްސް ފެސްޓިވަލް ބާއްވާފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 4:00 އިން ފެށިގެން ރޭ 11:00 އަށެވެ.

ފެސްޓިވަލަށް ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ފޭސް ޕެއިންޓިން އާއި ޑާޓް ގޭމް ފަދަ މުބާރާތްތައް ބާއްވާފައިވާއިރު ވަގުތުން އިނާމު ލިބޭ ގިނަ ހަރަކާތް ތަކެއް ވެސް ހިންގާފައިވެ އެވެ.

އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް އަކީ 1972 ވަނަ އަހަރު އުފެދިފައިވާ އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ނޫޑުލްސް ބްރޭންޑެކެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ނޫޑުލުހެކެވެ.