ހަބަރު

ކުޑަ ކުއްޖަކާ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

Jan 4, 2015

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރީ 53 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އެމީހާ ހައްޔަރު ކުރީ މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއިންނެވެ.

އޭނާގެ ކޮޓަރި ބަލައިފާސްކުރި އިރު ބަރަހަނާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ މެގަޒިންތަކެއް ފެނިފައިވެއެވެ.