ހަބަރު

ގައްދޫން 71 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

Jan 5, 2015
1

ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ގދ. ގަައްދޫގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ހޯދައި އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގައްދޫގައި ފެށި އޮޕަރޭޝަނަކީ އިމިގްރޭޝަނަށް އެހީވާން ފެށި އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށާއި އެ އޮޕަރޭޝަންގައި އެރަށުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދައި އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެސް އެފަދަ 17 މީހަކު ހުއްޓުވައި މިހާރު ވަނީ މާލެ ގެނެސްފަ އެވެ.