އަހުމަދު މަހްލޫފު

ގަމީހުގެ އަގަކީ 800 ޑޮލަރެއް ނޫން!

Jan 29, 2020
4

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހަފްލާއެއްގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ގަމީހުގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ.

"ޑޮލްޗޭ އެންޑް ގަބާނާ" ގެ އެ ގަމީހަކީ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ގަމީހެއް ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަތައް ދެކެވެ އެވެ. އޭގެ ގަމީހެއްގެ އަގަކީ 800 ޑޮލަރު ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ބައެއް އޮންލައިން ސްޓޯރު ތަކުގައި ވެެސް އެ އަގަށް އޭގެ ގަމީސް ލިބެން ހުރި ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް ފެޝަނަށް ލޯބި ކުރައްވާ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވާފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އުރީދޫގެ "މަރުހަބާ 2020" އިވެންޓްގައި އޭނާ ބޭނުން ކުރެއްވި ގަމީހަކީ 800 ޑޮލަރަށް ބައްލަވައިގަތް ގަމީހެއް ނޫނެވެ. އަދި ދުބާއީއަށް ގޮސް އެ ގަމީސް ގަންނަން އެ އަދަދު ހަރަދެއް ނުވާނެ އެވެ.

"ދުބާއީ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ނަގައިގެން ގޮސް ނިއު އިޔާ ސޭލުން ތި ގަމީސް ގަނެގެން އަޔަސް 800 ޑޮލަރު ނާރާނެ އިނގޭތޯ!" މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.