ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19

ނުވަ ރިސޯޓެއްގައި 10 ކޭހެއް

މިހާތަނަށް ނުވަ ރިސޯޓަކުން ހަ ފަތުރުވެރިންނާއި 10 މުވައްޒިފުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ބުނީ ހަ ފަތުރުވެރިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 10 މުވައްޒިފަކުވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ ކޮންކޮން ރިސޯޓްތަކަކުން ކަމެއް އެޗްޕީއޭއިން ނުބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން ފުރަތަމަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިއެކެވެ. އޭގެ ފަހުން މިމަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ފުރަން ވެގެން ޓެސްޓްކުރި ފަތުރުވެރިއަކުވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މިވަގުތު މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން 12 ރަށެއްގައިވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އެއީ ހއ. ކެލާ، ހއ. ފިއްލަދޫ، ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ބ. ކުޑަރިކިލު، ކ. މާފުށި، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ހއ. އިހަވަންދޫ، ހދ. ނާވައިދޫ، ބ. ކަމަދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ވ. ފުލިދޫގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއެވެ.

ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ރަށްރަށަށްދާ މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓް ކުރެއެވެ. އެގޮތަށް ކުރެވުނު ޓެސްޓުތަކުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުުރުން އުތުރުގެ ރަށްރަށައް ދަތުރުކުރާ ބައެއް ބޯޓް ފަހަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މީހުންވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.