ވިޔަފާރި

އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ފައިދާއެއް ހޯދައިފި

Jan 10, 2015
1

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނި އެމްޓީސީސީ އިން މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ފައިދާއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އެ ކުންފުނީގެ 34 އަހަރުވީ ތާރީޚުގައި ވެސް ހޯދިފައިނުވާ ވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް އަބްދުއްރައްޒާގު ހަލީމް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި 38 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާއިރު ދެވަނަ ކުއާޓގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވެ އެވެ.

އެ ކުންފުންޏަކީ ދަތުރުފަތުރާއި ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ރާއްޖެ ގެނެސް އެ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ވެސް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.