އުމްރާ ދަތުރު

ހަތް މަހަށްފަހު އުމުރާގެ އަޅުކަމަށް ހުޅުވާލަނީ

Sep 15, 2020

ހަތް މަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އުމުރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

ސައުދީގެ ނޫސް އެެޖެންސީތަކުން ބުނެފައި ވަނީ މަސްތަކަކަށް ފަހު އުމުރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނީ ސީދާ ކޮން ތާރީހެއްގައި ކަމެއް އަދިއެއް ނުބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ގިނަ ޝަރުތުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

އުމްރާވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކަން ދޭނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ވެސް އިންޓިއާ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އުމްރާގެ ފުރުސަތު ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ މާޗް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގަ އެވެ. ފެބްރުއަރީ ފަހު ހަފުތާގައި ސައުދީގެ ބޯޑަރު ވަނީ ބަންދު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ ވެސް ސައުދީގައި ތިބި ބޭރު މީހުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅި ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލްގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި ހާއްސަ ވިސާތައް އޮންނަ މީހުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި އެ ގައުމަށް އެތެރެވެވޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރީ އެންޓްރީ ވިސާ އޮންނަ މީހުންނާއި ވޯކް ވިސާ އޮންނަ މީހުންނާއި ރެސިޑެންޓް ޕާމިޓް ވިސާ އޮންނަ މީހުން ހިމެނެ އެވެ.

އެފަދަ ފަރާތްތައް ވެސް ސައުދީއަށް އެތެރެވުމުގެ 48 ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކޮށް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ އެވެ.