މަސްތުވާތަކެތި

130 ކިލޯ ޑުރަގް މައްސަލަ: އިސް މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

Oct 28, 2020
4

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން ފެނުނު 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ގއ. ވިލިނގިލީ، ލައިޓްހައުސް، ޝަހީބް އިބްރާހިމް 42، ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ކޯޓުން އެ ގޮތަށް އަމުރު ކުރުމުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ކަނޑުމަތީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި އެވެ. މި ހަތް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަ މީހުންނަކީ 25 އަހަރާއި 48 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނުންނެވެ. ދެން ހިމެނެނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.

އެ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމުގައި އިސްކޮށްހުރި ފަރާތްތަކަކީ ޝަހީބާއި ހޯރަފުށީ އަހްމަދު މޫސާ 48، އެވެ.

ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި އިސްކޮށް ތިބި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ޖެހި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އަހުމަދު މޫސާގެ ބަންދަށް ވަނީ އިތުރު މުއްދަތު ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ޝަހީބް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އޭނާ ދޫކޮށްލަން އަމުރު ކުރީ ޝަރުތު ތަކަކާއެކުގަ އެވެ. ޝަހީބަކީ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެންބަރެކެވެ.