ހަބަރު

60 ކިލޯގެ ޑްރަގު: އިސް މީހާ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

Jan 26, 2021

މިދިއަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ދޯންޏަކުން އަތުލައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 60 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން، އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހުރި މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިޔުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

އިރުއަލިމަސް ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައި ބަރުދަނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 61 ކިލޯ ހުންނަވަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި 11 މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް މައްޗަށް ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ހުރިހާ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރި އެވެ.

ނަމަވެސް، އެކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށްހުރި މ. ބޮއިލިންފިޝް، އަހުމަދު ވިސާމް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މިދިއަ އާދީއްތަ ދުވަހު އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އޭނާގެ ބަލި ހާލަތަށް ރިއާއަތްކުރުމެއްނެތި އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އަދި ކޯޓުން އެ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ވިސާމް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި، ލިޔުންތައްވެސް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ ނިންމުން މިހާރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ބުންޏެވެ.