ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަބަރު

ސަރުކާރުން ނިލަންދުއަށް ފޮނުވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ސަރުކާރު ދަތުރެއްގައި ފ. ނިލަންދޫއަށް ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން މިއަދު އަވަސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ޕޮޒިޓިވްވީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން އެ ރަށުގައި ސާވޭއެއް ކުރަން ދިޔަ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާ އާއި އެކީ މާލެއިން އިތުރު ތިން މީހަކު ވެސް ނިލަންދޫއަށް ދިޔައެވެ.

ނިލަންދޫގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމީހާ އާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކް ވެފައިވާތީ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ ކަރަންޓީނު ވެފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނުގައި ކުރިން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އެޗްޕީއޭގެ ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގައިގެން ކަރަންޓިނު ނުވެ ފަސް ދުވަހަށް މާލެއިން އަތޮޅުތަކަށް ދެވެ އެވެ. އެކަން ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިހާރުގެ ގައިޑްލައިނުގައިވާ ގޮތުންނަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނުވާ ގޮތަށް ނޫނީ އަތޮޅުތަކަށް ގޮސް ރަށްރަށަށް އެރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.