ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޕްރީ ސުކޫލުތަކާއި ކޮލެޖްތައް ބަންދު ކުރަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރީ ސުކޫލުތަކާއި ކޮލެޖް/ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ތިން ބައި ކުޅަ އެއް ބައި މީހުންނަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިހާރު ފެންނަމުންދާ އެ ބަލީގެ އާ ބާވަތް ނުވަތަ ވޭރިއަންޓް ޖެހިފައިވާ މީހުންކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

އެތަށް މަސްތަކެއް ވަންދެން ސުކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސުކޫލުތައް ހުޅުވީ ޖަނަވަރީ ހަވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ބުނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރީ ސުކޫލުތަކާއި ކޮލެޖް/ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި އޮންލައިންކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ނޫންވެސް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިއަދު ވަނީ އަޅާފައެވެ. ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވާން ފެށުމުން އެޗްޕީއޭއިން ފިޔަވަަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށް، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ރޭގަނޑު 12 އިން ފެށިގެން ފަތިހު ހަތަރަކަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަަށް ނިކުމެ އުޅުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފިޔަވަޅު އިތުރަށް ހަރުކަށިކޮށް، އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން ރޭގަނޑު 8.30 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 4.30 އަށް މަނާކޮށްފަ އެވެ.

އަދި ރޭގަނޑު 11:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 4:30 އަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއަށް ކާފިއު އިއުލާނުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސް މީހުންނަށް ފިޔަވައި، ޕާކުތައްވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރަން އަންގާފައިވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ޓީމު ކުޅިވަރުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުރު މުއްދަތަކަށް ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮވިޑް-19 އިގެ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ނަތީޖާއެއް ބޭނުންވާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުގައި ބުންޏެވެ.