ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މަޖިލިސް އިދާރާގައި ވެކްސިން ދިނުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަނީ

Feb 23, 2021
3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހިދުމަތް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ވެކްސިން ޕްރަގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެހީތެރިކަމުގައެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހިދުމަތް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު ނުވަޔަކުން މެންދުރު 12 ޖަހަން ދެން ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 30 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މަޖިލީހުން ވެކްސިން ދޭނެ އެވެ.