ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު ތިން ކްލަސްޓާއިން 61 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް އިތުރު ކޭސްތަކެއް ފެނި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 61 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމާޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެ ސެންޓަރުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނާސިރު ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގައި ތިން ކްލަސްޓާއެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ސިޓީން މިހާތަނަށް 61 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާ ގުޅުންހުރި 959 ކޮންޓެކްޓް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެންމެ ފަހުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވީ މިއަދު އެވެ.

61 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނުނު ނަމަވެސް މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 19 އެވެ. އެހެން މީހުން ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެއެވެ.

އެ ސިޓީ އޮތީވެސް އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިންގައެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ.

އެ ގޮތުން ރޭގަނޑު 8 ކުން ފަތިހު 4އަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް މީހުން ނުކުތުން މަނާވާނެ އެވެ. ޕާޓީތަކާއި ހަފްލާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އެއްގެއިން އަނެއް ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓާލަންވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެއް ފަހަރާ ތިން މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތާގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށް ސެލޫންތަކާއި ޖިމްތާކާއި ބޯކޮށާ ތަންތަން ބަންދު ކުރަން ވަނީ އަންގާފައެވެ. ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ކަސްރަތު ހަރަކާތްތައް އަދި ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖް، ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެގެން ކްލާސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުންވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. ހޮޓާ/ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުން ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުމަށްވެސް އަންގާފައިވެއެވެ.