ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އަވަހާރަވި ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޒާހިރުގެ ހަނދާނުގައި ސުކޫތެއް

އަވަަހާރަވި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒާހިރު އާދަމް (ގައްދޫ ޒާހިރު)ގެ ހަނދާނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސުކޫތެއް ގެނެސްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ވަނީ ޒާހިރު ކޮށްދެއްވި ހިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފަ އެވެ. އަދި ޒާހިރަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް ދެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރެއްވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ޒާހިރު އަދާމް ރޭ އަވާހާރުވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބްރައީސް އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ތައުޒިޔާ ވެސް ކިޔާފަ އެވެ.

ޒާހިރު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މިހާރުގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޒާހިރަކީ، ގައްދޫ ޒާހިރުގެ ބޭފުޅެކެވެ. ޒާހިރަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވުނު ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ.