ބިދޭސީން

މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހެއް ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެއި ބަންގަލަދޭޝް މީހެއް ދަންޖެހި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެންދުނު 10:00 އެހާ ކަންހާ އިރު މާލޭ ގެއެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ދަންޖެހުނު ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދަންޖެހުނީ ބަންގަލަދޭޝްގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ބަންގަލަދޭޝް އެ މީހާއަކީ މާލޭގެ ގެއެއްގައި ފަހަން ގެނެއްސަ ހުރި މީހެކެވެ.