ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ ޖައްވީ ފަޅުވެރިން ފުރައިފި

ޗައިނާއިން ޖައުވުގައި މުޅިން އަލަށް ބިނާ ކުރާ މަސައްކަތައް ފުރިހަަމަ ކުރުމަށް ޖައްވީ މަސައްކަތްތެރިން ގޮވައިގެން ރޮކެޓް ނައްޓާލައިފި އެވެ. މި ދަތުރުގައި ބިމުން އުފުލާފައި ވަނީ ތިން ފަޅުވެރިންންވެ.

މި ދަތުރުގައި ޗައިނާ ފަޅުވެރިން ޖައްވުގައި 380 ކިލޯމީޓަރު އުހުގައި ތިންމަސް ދުވަސް ހޭދަ ކުރާނެ އެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ޖައްވުގައި އިންސާނުން ބޭތިއްބުމަށް ރާވާފައި އޮތް ޕްރޮގްރާމެވެ.

ޖައްވީ ފަޅުވެރިން ކަމަށް ބުންޏަސް ތިން މީހުންނަކީ ވެސް ތަޖުރިބާކާރު ތިން އިންޖިނޭރުންނެވެ. ޖައްވީ ތަމްރީންތައް ބަރާބަަރަށް ހަދައި ޖައްވުގައި ބިޔަ ސްޓޭޝަނެއް ބިނާ ކުރާނެ ގޮތްފޮތް ދަންނަ ކޮމާންޑަރުންނެވެ.

އިންޖިނޭރުންގެ އަސާސީ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް ދިރުން ގެނައުމެވެ. އިންސާނުން ބިމުން ފުރައިގެން ގޮސް ސްޓޭޝަން ކުރަން ރައްކާތެރި ބަނދަރަކަށް ހެދުމެވެ. ޗައިނާއިން ޖައްވުގައި މިހާރު ބިނާ ކުރަމުން ގެންދާ މޮޑިއުލްގެ ބަރުދަނަކީ 22.5 ޓަނެވެ.

ޗައިނާއިން މީގެ ކުރިން ޖައްވީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ވަނީ ސިއްރިއްޔާތުގަ އެވެ. އެހެނެ ނަމަވެސް މިފަހުން މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ހާމަކޮށް އަދި ވަަރަށް ސާފު ފޮޓޯތައް އާންމުންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ވަނީ ހަދާފަ އެވެ.

ޗައިނާއިން މިހާރު އަމާޒު ހިފަނީ ހަނދަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ފަސޭހަ ކުރުމަށާއި މާސްއަށް އިންސާނަކު ފޮނުވަން މަގު ފަހި ކުރުމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޖައްވީ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ ކުރިއަރައިގެން ދާއިރު ބަލަހައްޓައިގެން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ޗައިނާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޭކުން ފޮތިވަރެއް އަތުލައިގަތުމަށެވެ.